GAGO exhibition
Picture

The exhibition of 25 bronze sculptures by Gago (Gagik Gevorgyan), an artist from Armenia, opened on 8 August 2013, at 7:00 p.m., at the Hamazkayin Lucy Tutunjian Art Gallery, under the patronage of Mr. & Mrs. Rafi and Sevan Baghdjian. The opening ceremony was attended by a large number of artists and art lovers. 
The welcome speech was delivered by Suzy Derderian, a staff member at the Art Gallery. She said that Lebanon is a place close to Gago’s heart, both when he is creating artworks and when he presents them to the public. On behalf of the Hamazkayin Art Gallery, Derderian thanked Mr. & Mrs. Baghdjian for their continuous support of Hamazkayin’s activities, especially its publishing projects. 

Derderian talked about the high quality of Gago’s artworks, and the way through which his sculptures relay their inspirational messages to art lovers. She said she wished the figures depicted in Gago’s sculptures always remained confident and proud. She wished the artist continued success, adding that he will surely continue enriching Armenian culture and achieving international recognition. 

For more photos from this exhibition, visit the Flickr album.
Next, Mrs. Sevan Baghdjian said that even though their family currently lives abroad, its members follow closely the developments in Lebanon, where they grew up, and are always committed to staying updated on the Lebanese-Armenian community’s achievements and challenges. 

She added that the Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Society has always supported Armenian artists throughout its 85 years of history within the Armenian Diaspora. The productive work of the Lucy Tutunjian Art Gallery is one of the most remarkable evidences in this regard. She thanked the Art Gallery’s management and staff for offering their family the opportunity to sponsor this exhibition, as well as for supporting the work of established artists and for discovering new talents. She also wished Gago continued success. 

The event ended with a speech by Gago, who thanked everybody and expressed his hope that art lovers would spend a memorable time while visiting the exhibition of his sculptures. 

The exhibition runs until 26 August 2013, Monday to Friday from 9:30 a.m. to 7:30 p.m., and Saturdays from 9:30 a.m. to 2:00 p.m.

Կակոյի “Պրոնզէ Քանդակներ-2013” Ցուցահանդէսը

Այսօր` հինգշաբթի, 8 օգոստոսի երեկոյեան ժամը 7:00-ին, հովանաւորութեամբ տէր եւ տիկին Րաֆֆի եւ Սեւան Պաղճեաններուն, Համազգայինի “Լիւսի Թիւթիւնճեան” ցուցասրահին մէջ տեղի կ՛ունենայ Կակոյի` Գագիկ Գէորգեանի պրոնզէ քանդակներու ցուցահանդէսին բացումը: Արուեստագէտը ութ տարեկանէն յատուկ սէր ունեցած է քանդակագործութեան նկատմամբ:

Կակոյի “Պրոնզէ Քանդակները – 2013” Ցուցահանդէսի Հանդիսաւոր Բացում

Կազմակերպութեամբ Համազգայինի “Լիւսի Թիւթիւնճեան” ցուցասրահին եւ հովանաւորութեամբ տէր եւ տիկին Րաֆֆի եւ Սեւան Պաղճեաններու, հինգշաբթի, 8 օգոստոսին, երեկոյեան ժամը 7:00-ին բացումը կատարուեցաւ հայրենի քանդակագործ Կակոյի (Գագիկ Գէորգեան) “Պրոնզէ քանդակներ – 2013” ցուցահանդէսին` ներկայութեամբ մեծ թիւով արուեստասէրներու եւ արուեստագէտներու:

August 8, 2013 @ 07:30
7:30 am — 7:30 am ()

Share this!