“Toros Roslin” Art Academy instructors and students
Picture

On Thursday June 5th, the Hamazkayin Art Gallery launched to a collective exhibition featuring a series of works by Hamazkayin “Toros Roslin” Art Academy instructors and students.

This 3-day-long exhibition was presided by Mrs. Rosevart Sisserian.

Picture

Համազգայինի “Թ. Ռոսլին” Ակադեմիա . Ուսուցիչներու, Շրջանաւարտներու Եւ Աշակերտներու Միացեալ Ցուցահանդէս

Կազմակերպութեամբ Համազգայինի “Թորոս Ռոսլին” կերպարուեստի ակադեմիային, նախագահութեամբ Ռոզվարդ Սիսեռեանի, երէկ` հինգշաբթի, 5 յունիսի երեկոյեան ժամը 6:00¬ին, Համազգայինի “Լիւսի Թիւթիւնճեան” ցուցասրահին մէջ բացումը կատարուեցաւ իր տեսակին մէջ իւրայատուկ միացեալ ցուցահանդէսի մը, որ կը համախմբէր կերպարուեստի դպրոցի արուեստագէտ ուսուցիչները, շրջանաւարտներն ու աշակերտները:

June 5, 2014 @ 07:30
7:30 am — 7:30 am ()

Share this!