Collective Exhibition
Picture

Organized by the Hamazkayin Lucy Tutunjian Art Gallery, a collective exhibition featuring 28 paintings by six Lebanese painters opened on 13 February 2013, at 6:30 p.m., under the patronage of Dr. Joseph Torbey, chairman and general manager of Credit Libanais Group, who is also the chairman of the Maronite League and of the Association of Banks in Lebanon. The participating artists are: Mohammad ABDALLAH, Sleiman DIA, Mansour EL HABRE, Mona EZZEDINE, Charles KHOURY, and Lamis RAMMAL.

For more photos from this exhibition, visit the Flickr album.
The exhibition opening was attended by Archbishop Kegham Khacherian, Prelate of the Armenian Diocese in Lebanon, current and former Parliament members, representatives of various banks and associations, as well as a number of artists and art lovers.

The opening speech was delivered by Ms. Mary Tcholoyan, who presented the bios of the participating artists. On behalf of the Art Gallery’s Committee, Tcholoyan thanked Dr. Joseph Torbey and Credit Libanais Bank for always supporting cultural initiatives in Lebanon, including Hamazkayin’s projects.

Afterwards, on behalf of the participating painters, Mr. Charles Khoury gave a speech expressing their appreciation. He said that, as an artist, he had taken his first steps at Hamazkayin’s Toros Roslin Fine Arts Academy, and he remains forever grateful to Hamazkayin for this. Khoury also praised the mission and activities of the Hamazkayin Lucy Tutunjian Art Gallery.

Next, Mr. Hagop Havatian, director of the Hamazkayin Lucy Tutunjian Art Gallery, presented a plaque to Dr. Torbey as an expression of the Art Gallery’s gratitude for supporting the collective exhibition.

In his speech, Dr. Torbey talked about the importance of painting. He also noted that the relations of himself and of Credit Libanais with the Lebanese-Armenian community have deep roots. He praised the important role of the Armenian community in Lebanon, adding that it is one of the country’s main communities, which has contributed greatly to the country. At the end of his speech, Dr. Torbey wished the participating artists and the Art Gallery continuous success, and expressed his appreciation for being invited to support the event.

The collective exhibition, which features 28 paintings, runs until 5 March 2013, every day from 9:30 a.m. to 7:30 p.m. (except Sundays).

Հաւաքական Ցուցահանդէս Համազգայինի “Լիւսի Թիւթիւնճեան” Ցուցասրահին Մէջ

Կազմակերպութեամբ Համազգայինի «Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահի, հովանաւորութեամբ «Քրետի Լիպանէ» խմբակի ատենապետ եւ ընդհանուր տնօրէն դոկտ. Ժոզեֆ Թորպէյի, չորեքշաբթի, 13 փետրուար 2013-ին, երեկոյեան ժամը 6:00-ին Համազգայինի «Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահին մէջ տեղի պիտի ունենայ լիբանանցի ծանօթ արուեստագէտներու հաւաքական ցուցահանդէսի բացման հանդիսութիւնը:

Համազգայինի “Լիւսի Թիւթիւնճեան” Ցուցասրահ. Հաւաքական Ցուցահանդէսի Բացում

Կազմակերպութեամբ Համազգայինի “Լիւսի Թիւթիւնճեան” ցուցասրահին, հովանաւորութեամբ “Քրետի Լիպանէ” դրամատան, Լիբանանի դրամատուներու միութեան եւ Մարոնիներու լիկայի նախագահ Ժոզեֆ Թարապայի, երէկ` չորեքշաբթի, 13 փետրուարին, երեկոյեան ժամը 6:30-ին տեղի ունեցաւ լիբանանցի վեց գեղանկարիչներ Շարլ Խուրիի, Սլէյման Տիայի, Մոհամետ Ապտալլայի, Մոնա Էզզէտտինի, Մանսուր Հապրի եւ Լամիս Ռամմալի հաւաքական ցուցահանդէսին բացումը:

February 14, 2013 @ 07:30
7:30 am — 7:30 am ()

Share this!