RoseVart SISSERIAN Exhibition
Picture

The exhibition of oil and acrylic paintings by RoseVart Sisserian opened in the Hamazkayin Lucy Tutunjian Art Gallery on January 18, 2012 at 6:30 p.m., in the presence of a number of artists and art lovers.

RoseVartSisserian’s exhibition contributes to the “Save a Life” Fund 

The exhibition features 43 paintings, each with its own unique style and combination of colors. They include such works as “Halloween”, “Colors of Light”, “Life Tree”, “Olive Tree”, and “Grandmother”.

The welcome speech of the event was given by HagopHavatian, director of the Hamazkayin Lucy Tutunjian Art Gallery, who praised RoseVartSisserian’s contribution of around 40 years to the cultural scene.

He said that the artist has expressed her willingness to serve the community through her artwork, and upon learning about the “Save a Life” Fund, she wanted to contribute to that charitable initiative. Thus, Havatian said, the proceeds from the sale of the paintings displayed at this exhibition will be donated to the Fund.

Havatian said that in addition to her artistic creations, Sisserian has served and left a legacy as a teacher for decades.

Next, Archbishop KeghamKhatcherian, Prelate of the Armenian Diocese in Lebanon, gave a speech. He spoke highly of the work of the Hamazkayin Lucy Tutunjian Art Gallery and of the artist. He said that offering assistance to the “Save a Life” Fund through art is a unique and praiseworthy initiative.

Speaking at the event, RoseVartSisserian said that the Hamazkayin Lucy Tutunjian Art Gallery has an important role in the community. She added that in the future, through other initiatives or means, she might contribute to other charitable and humanitarian projects that offer assistance to the needy.

The exhibition will run until January 25, 2012 (daily from 10:00 a.m. to 8:00 p.m.). 

Picture

Picture

Picture

ԳՈՅՆԵՐՈՒ ԹԱԳՈՒՀԻՆ` ՌՈԶՎԱՐԴ

ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏ ՌՈԶՎԱՐԴ ՍԻՍԵՌԵԱՆԻ ԳԵՂԱՆԿԱՐՆԵՐՈՒ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԻ ԲԱՑՄԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ

Երէկ` չորեքշաբթի, 18 յունուար 2012-ին, երեկոյեան ժամը 6:30-ին, Համազգայինի “Լիւսի Թիւթիւնճեան” ցուցասրահին մէջ տեղի ունեցաւ գեղանկարիչ ՌոզՎարդ Սիսեռեանի իւղաներկ եւ աքրիլիք գործերու ցուցահանդէսի բացման հանդիսութիւնը` ներկայութեամբ արուեստագէտ եւ արուեստասէր հասարակութեան: Հանդիսութեան բարի գալուստի խօսքը արտասանեց Համազգայինի “Վահէ Սէթեան” տպարանի եւ հրատարակչատան տնօրէն Յակոբ Հաւաթեան, որ նշեց, թէ ՌոզՎարդ Սիսեռեան շուրջ

January 18, 2012 @ 07:30
7:30 am — 7:30 am ()

Share this!