NORIKIAN exhibition “Avec Le Temps” and book-signing
Picture

On 19 November 2012, at 6:30 p.m., the Hamazkayin Lucy Tutunjian Art Gallery and Byblos Bank organized the opening of the exhibition of works by Norikian. Titled “Avec le Temps” (With Time), the exhibition was held at the Byblos Bank Headquarters in Ashrafieh, in the presence of Armenian and non-Armenian artists, art lovers, and political figures.
The welcome speech was given by Ms. Lola Beuyukian, who presented the different phases of Norikian’s artistic career, and also discussed the 25 artworks displayed at this exhibition. Beuyukian thanked the leadership and staff of Byblos Bank, and especially Dr. François S. Bassil, the Bank’s chairman and general manager, in cooperation with whom it was possible to successfully organize this exhibition. On behalf of the Hamazkayin Lucy Tutunjian Art Gallery, Beuyukian also expressed her gratitude to Member of Parliament Mr. Arthur Nazarian for his contribution to organizing this event.

The exhibition continued on November 20 and 21 (from 5:00 to 9:00 p.m.) at Byblos Bank, and from 23 November until 10 December 2012 (from 9:30 a.m. to 7:30 p.m., except Sundays), at the Hamazkayin Lucy Tutunjian Art Gallery.

On 23 November, from 6:00 p.m. to 9:00 p.m., the book signing of Norikian’s recently published book was also held at the Hamazkayin Art Gallery.

“Գեղանկարը Պէտք Է Դիտել Հոգիի Աչքերով Եւ Թափանցել Անոր Խորքը”  ~Գրիգոր Նորիկեան

Գեղանկարիչ Գրիգոր Նորիկեան

Հարցազրոյցը վարեց` ՀՈՒՐԻ ՓԱՓԱԶԵԱՆ-ԷՄՄԻԵԱՆ Լիբանանահայ ծանօթ գեղանկարիչ Գրիգոր Նորիկեան ծնած է 1 յունուար 1941-ին, Պէյրութ: 1959-1960 թուականներուն իր ուսումը աւարտելէ ետք, կը յաճախէ Պէյրութի իտալական արուեստից հիմնարկ, ուր կը ծանօթանայ Կիւվտէրին եւ 1963-64 կը յաճախէ Կիւվտէրի արուեստից վարժարանը: …

November 23, 2012 @ 07:30
7:30 am — 7:30 am ()

Share this!