Janet HAGOPIAN-YAPOUDJIAN exhibition
Picture

The opening of the exhibition of paintings by Janet Hagopian-Yapoudjian was held at the Hamazkayin Lucy Tutunjian Art Gallery on 27 September 2012, at 7:00 p.m., under the patronage of former Minister H.E. Maitre Jacques Tchoukhadarian.

“Իմ Ներշնչումներս Մարդիկն Են` Իրենց Բնաւորութեամբ, Կենցաղով Եւ Մտածելակերպով” ~ Ժանեթ Յակոբեան-Եափուճեան

The welcome speech was given by artist Missak Terzian, a member of the Art Gallery’s committee, who spoke about Hagopian-Yapoudjian’s artistic style and works. He also thanked MaitreTchoukhadarian for sponsoring the event.

In her speech, Hagopian-Yapoudjian expressed her gratitude for all those who contributed to organizing this exhibition. She added that through her paintings, she tries to communicate with art lovers.

The exhibition, which features 25 oil paintings of various sizes, runs until 13 October 2012, from 9:30 a.m. to 7:30 p.m.

For more photos from this exhibition, visit the Flickr album.

Ժանեթ Յակոբեան-Եափուճեան

Հովանաւորութեամբ նախկին նախարար Ժաք Չուխատարեանի, հինգշաբթի, 27 սեպտեմբեր 2012-ին Համազգայինի “Լիւսի Թիւթիւնճեան” ցուցասրահին մէջ տեղի պիտի ունենայ արուեստագէտ Ժանեթ Յակոբեան-Եափուճեանի անհատական ցուցահանդէսին բացումը` երեկոյեան ժամը 7:00-ին: Ժանեթ Յակոբեան-Եափուճեան ծնած է Իրան` 1961-ին, աւարտած է Երեւանի արուեստի եւ թատրոնի պետական ակադեմիան` 1995-ին: Մասնակցած է շարք մը խմբային ցուցահանդէսներու, իսկ այս մէկը իր 3-րդ անհատական ցուցահանդէսն է.

Ժանեթ Յակոբեան-Եափուճեանի Ցուցահանդէսի Բացում

Երէկ` հինգշաբթի, 27 սեպտեմբերի երեկոյեան ժամը 7:00-ին, Համազգայինի “Լիւսի Թիւթիւնճեան” ցուցասրահին մէջ տեղի ունեցաւ արուեստագէտ Ժանեթ Եափուճեանի ցուցահանդէսի բացումը` հովանաւորութեամբ նախկին նախարար մեթր Ժաք Չուխատարեանի:

September 27, 2012 @ 07:30
7:30 am — 7:30 am ()

Share this!