Presentation of “The Times of the Armenian Genocide”
Picture

Կազմակերպութեամբ Համազգայինի “Վահէ Սէթեան” Հրատարակչատան Եւ Հովանաւորութեամբ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի Լիբանանի Կեդրոնական Մարմինին. Դիւանագիտական Պատկառելի Ներկայութեամբ. Ներկայացում` Քաթիա Փելթեքեանի “Հայոց Ցեղասպանութեան Ժամանակները” Երկհատոր Գիրքին

Հովանաւորութեամբ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի Լիբանանի Կեդրոնական մարմինին եւ կազմակերպութեամբ Համազգայինի “Վահէ Սէթեան” հրատարակչատան, երէկ` ուրբաթ, 31 յունուար 2014-ի երեկոյեան ժամը 7:00-ին, Համազգայինի “Լիւսի Թիւթիւնճեան” ցուցասրահին մէջ տեղի ունեցաւ Քաթիա Փելթեքեանի “Հայոց ցեղասպանութեան ժամանակները” (Տը թայմզ աֆ տի Արմինիըն Ճենոսայտ, 1914-1919, 1920-1923) երկհատոր աշխատասիրութեան ներկայացումը:

For more photos from this exhibition, visit the Flickr album.

January 31, 2014 @ 07:30
7:30 am — 7:30 am ()

Share this!