“Holes of Hope” exhibition, by Lena Aydenian

On Thursday, 8 November 2018, under the patronage of the owner and general manager at “Innovas Pharm” Dr. Rita Sfeir, the opening ceremony of the exhibition of Lena Aydenian titled “Holes of Hope” was launched at Hamazkayin Art Gallery.
The ceremony started by the opening speech of Anjella Daghlian, a member of the art gallery staff, then Dr. Rita took her speech and wished that Aydenian can accomplish all her dreams in her life.
The exhibition was held on two floors with more than 50 oil paintings, and during the exposition the attendees enjoyed the great performance of the violinist Lucy Chamsarian.
The exhibition will remain open until November 24,2018 from 9:30 a.m. to 6:30 p.m. 

  Համազգայինի «Լիւսի Թիւթիւնճեան» Ցուցասրահին Մէջ. Արուեստագէտ Լենա Այտընեանի «Յոյսի Աղբիւր» Խորագիրով Ցուցահանդէսի Բացում

Picture

Հովանաւորութեամբ «Իննովաս ֆարմ» ընկերութեան տնօրէն տոքթ. Ռիթա Սըֆէյրի երէկ` հինգշաբթի, 8 նոյեմբերին, երեկոյեան ժամը 7:30-ին, Համազգայինի «Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահին մէջ տեղի ունեցաւ գեղանկարիչ Լենա Այտընեանի «Յոյսի աղբիւր» խորագիրը կրող անհատական ցուցահանդէսին բացումը: …
http://www.aztagdaily.com/archives/415740?fbclid=IwAR27IlvPRAw_h_NnuEhMYgFiNkOMRlCiHx4nBBV28jZwZug8va8i4Y0Gibg


November 8, 2018 @ 07:30
7:30 am — 8:30 am (1h)

Hamazkayin “Lucy Tutunjian” Art Gallery

Share this!